Прикажувам 1–12 од 25 резултати

Прикажи 9 12 18 24

Благајнички – депозитни сефови серија K11F

59.600 ден
 • Касата K11f е посебно конструирана за благајничко работење.
 • Во горниот дел на касата се наоѓаат две фиоки кои се заклучуваат со пооделни брави со клуч и во нив може да бидат сместени преносни касети за пари за секојдневна употреба.
 • Во долниот дел на касата се наоѓа посебна вратичка која се заклучува со електронска Time Delay брава која овозможува задоцнето отварање на касата. Во овој дел поголемиот дел од парите собрани во горните фиоки се уфрлуваат низ посебно изработен процеп, преку кој упаѓаат во метална кутија, а може да се извадат само од овластено лице и тоа со задоцнување од 5 до 99 мин. (во зависност од тоа на колку минути е програмирана бравата).

Благајнички – депозитни сефови серија K8d

23.760 ден
 • Касите од K8d серијата се депозитни каси наменети за чување на дневен пазар.
 • Може да бидат анкерирани за под, ѕид, маса или друг потежок предмет.
 • Во горниот дел на касата се наоѓа фиока (K8 df) или отвор (K8-3d), преку која се уфрлуваат пари, документи и сл. во долниот дел и истите може да бидат извадени само од овластено лице.
 • Затворањето е со механизам во два правци, а заклучувањето се врши со помош на една брава која може да биде со касов клуч, со механичка комбинација или електронска брава.

Благајнички – депозитни сефови серија K9

30.850 ден
 • Касите од K9 серијата се депозитни каси наменети за чување на дневен пазар.
 • Може да бидат анкерирани за под, ѕид, маса или друг потежок предмет.
 • Во горниот дел на касата се наоѓа барабан (кај К 9-1 и К 9-2) или отвор (кај К 9-3 касите), преку кој може да се уфрлуваат пари, документи и сл. и истите може да бидат извадени само од овластено лице.
 • Затварањето е со механизам во два правци, а заклучувањето се врши со помош на една брава која може да биде со касов клуч, со механичка комбинација или електронска брава.

Огноотпорни сефови – Серија PPK

23.260 ден
 • Овие каси од серијата PPK T60 се наменети за канцелариска употреба и се погодни за чување на хартии од вредност, документи и други вредности.
 • Изработени се во вид на сендвич од челичен лим и специјална огноотпорна смеса, а имаат огноотпорност од еден час при температура до 1060 ºС.
 • Затварањето е со помош на механизам кој забравува во три правци и се заклучува со брава со касов клуч, брава со механичка комбинација или со електронска брава.
 • Изработката е во согласност со стандардот за сигурност EN 14450 class S1 и стандардот за противпожарност EN 15659 LFS 60P.

Сеф BK 150

2.290 ден
 • Можност за монтирање
 • Непробојна Брава
 • 3 Години Гаранција

Сеф CR 1550 2

2.450 ден
 • Можност за монтирање
 • Непробојна Брава
 • 3 Години Гаранција

Сеф CR 1550-1 xz

2.890 ден
> Можност за монтирање > Непробојна Брава > 3 Години Гаранција

Сеф CR 1551 X

6.190 ден
 • Можност за монтирање
 • Непробојна Брава
 • 3 Години Гаранција

Сеф CR 1555

6.390 ден
- Можност за монтирање - Непробојна Брава - 3 Години Гаранција

Сеф EF 17

2.760 ден
 • Можност за монтирање
 • Непробојна Брава
 • 3 Години Гаранција

Сеф EА 20

3.070 ден
 • Можност за монтирање
 • Непробојна Брава
 • 3 Години Гаранција

Сеф EА 23

5.460 ден
 • Можност за монтирање
 • Непробојна Брава
 • 3 Години Гаранција