Се прикажуваат сите 5 резултати

Вежби и активности по историја и општество за петто одделение

250 ден
Оваа Вежбанка со активности по предметот „Историја и Општество“ за петто одделение е изработена според новата наставна програма донесена од Бирото за развоj на образование на Република Северна Македониjа.

Вежби и активности по историја и општество за четврто одделение

270 ден
Оваа Вежбанка со активности по предметот „Историја и Општество“ за четврто одделение е изработена според новата наставна програма донесена од Бирото за развоj на образование на Република Северна Македониjа.

Вежби и активности по општество за второ одделение

250 ден
Оваа Вежбанка со активности по предметот „Општество“ за второ одделение е изработена според новата наставна програма донесена од Бирото за развоj на образование на Република Северна Македониjа.

Збирка задачи со вежби и активности по математика за петто одделение

350 ден
Оваа Збирка задачи со вежби и активности по предметот „Математика“ за петто одделение е изработена според новата наставна програма донесена од Бирото за развој на образование на Република Северна Македонија.

Збирка задачи со вежби и активности по математика за четврто одделение

350 ден
Оваа Збирка задачи со вежби и активности по предметот „Математика“ за четврто одделение е изработена според новата наставна програма донесена од Бирото за развој на образование на Република Северна Македонија.